O mnie

Marta Przybyło-Rączy

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath

   Jestem absolwentką fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, terapeutką NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby. Jestem studentką drugiego roku osteopatii na Still Academy Of Osteopathy w Warszawie.

   Od 18 lat zajmuję się fizjoterapią pediatryczną, głównie najmłodszych pacjentów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, szczególnie z zakresu diagnozy i oceny rozwoju motorycznego w pierwszych miesiącach życia dziecka oraz terapii dzieci urodzonych przedwcześnie. 

  Wielbicielka kawy, prywatnie żona gitarzysty i mama dwóch przebojowych dziewczyn. 

Kursy:

 • Osteopatia (w trakcie) Still Academy Of Osteopathy
 • Balanced Ligamentous Tension BLT
 • Stany Ostre 
 • Osteopatia wisceralna
 • Powięź i techniki powięziowe 
 • HVLA + Techniki strukturalne (odcinek lędźwiowy oraz kończyna dolna)
 • Patologia Semiologia Badanie kliniczne
 • Neurologia i Fizjologia w osteopatii
 • General Osteopathic Treatment GOT
 • Anatomia palpacyjna 
 • NDT-Bobath dla dzieci
 • NDT-Bobath Baby
 • Test of Infant Motor Performance (TIMP) test oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt do 4 miesiąca życia
 • Ocena jakości globalnych wzorców ruchowych wg Prechtla
 • Rozluźnianie powięziowe w neurologii
 • Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi
 • Terapia CranioSacralna Upledgera CST I i CST II
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
 • Doradca Noszenia w chustach i nosidłach miękkich ClauWi
 • Kurs I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej
 • Kinesiotaping KT1 i KT2
 • PNF kurs podstawowy
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza M. Montessori (studia podyplomowe)
 • Strategie terapeutyczne i ocena funkcjonalna dziecka urodzonego przedwcześnie (2019)
 • Wspomaganie rozwoju sensomotorycznego niemowląt urodzonych przedwcześnie – ustalanie celów terapii w oparciu o analizę funkcjonalną (2019)
 • Niemowlę z opóźnieniem rozwoju – najczęstsze zespoły z obniżonym napięciem podstawowym w przebiegu. Program domowy i instrukcje dla rodziców (2019)
 • Kongres EBTA (2014)
 • Znaczenie zaopatrzenia ortopedycznego w terapii pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego (2014)
 • Diagnoza i terapia widzenia małych dzieci (2013)
 • Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem – krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu (2013)
 • Zastosowanie technik proprioceptywnych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka (2013)
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) (2010)
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi (2010)

               oraz wiele innych warsztatów i szkoleń z zakresu fizjoterapii