Zespół

Marta Przybyło-Rączy

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath

  Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby. Od 15 lat związana z fizjoterapią pediatryczną, głównie najmłodszych pacjentów. Stale podnosi swoje kwalifikacje, szczególnie z zakresu diagnozy i oceny rozwoju motorycznego w pierwszych miesiącach życia dziecka oraz terapii dzieci urodzonych przedwcześnie.

  Wielbicielka kawy, prywatnie żona gitarzysty i mama dwóch przebojowych dziewczyn. 

Kursy:

 • NDT-Bobath dla dzieci
 • NDT-Bobath Baby
 • Test of Infant Motor Performance (TIMP) test oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt do 4 miesiąca życia
 • Ocena jakości globalnych wzorców ruchowych wg Prechtla
 • Rozluźnianie powięziowe w neurologii
 • Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi
 • Terapia CranioSacralna Upledgera CST I
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
 • Doradca Noszenia w chustach i nosidłach miękkich ClauWi
 • Kurs I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej
 • Kinesiotaping KT1 i KT2
 • PNF kurs podstawowy
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza M. Montessori (studia podyplomowe)
 • Strategie terapeutyczne i ocena funkcjonalna dziecka urodzonego przedwcześnie (2019)
 • Wspomaganie rozwoju sensomotorycznego niemowląt urodzonych przedwcześnie – ustalanie celów terapii w oparciu o analizę funkcjonalną (2019)
 • Niemowlę z opóźnieniem rozwoju – najczęstsze zespoły z obniżonym napięciem podstawowym w przebiegu. Program domowy i instrukcje dla rodziców (2019)
 • Kongres EBTA (2014)
 • Znaczenie zaopatrzenia ortopedycznego w terapii pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego (2014)
 • Diagnoza i terapia widzenia małych dzieci (2013)
 • Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem – krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu (2013)
 • Zastosowanie technik proprioceptywnych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka (2013)
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) (2010)
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi (2010)

               oraz wiele innych warsztatów i szkoleń z zakresu fizjoterapii

Katarzyna Grabowska      

 mgr fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath 

    Absolwentka fizjoterapii krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath i NDT- Bobath Baby. Od początku pracy zawodowej związana z rehabilitacją najmłodszych. Doświadczenie zdobywała w wiodących krakowskich ośrodkach fizjoterapeutycznych. Specjalizuje się w instruktażach pielęgnacyjnych dla rodziców, ocenie neurorozwojowej niemowląt i fizjoterapii małych dzieci. Praca jest jej największą pasją. Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci.

Kursy:

 • NDT-Bobath dla dzieci
 • NDT-Bobath Baby
 • Test of Infant Motor Performance (TIMP) test oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt do 4 miesiąca życia
 • Ocena jakości globalnych wzorców ruchowych wg Prechtla
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Kurs I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej
 • Medical Taping
 • PNF kurs podstawowy
 • Podyplomowe studia z zakresu Przygotowania Pedagogicznego
 • Terapia u niemowląt z asymetrią o różnej etiologii
 • Zastosowanie technik proprioceptywnych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka
 • Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej

               oraz wiele innych warsztatów i szkoleń z zakresu fizjoterapii

Elżbieta Wierzbicka

Certyfikowany Doradca Laktacyjny, położna

    Ukończyła położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na co dzień opiekuje się kobietami w ciąży oraz po porodzie. W trakcie wizyty rozwiewa mity na temat karmienia piersią, pokazuje jak prawidłowo przystawić dziecko do piersi oraz omawia pozycje do karmienia. Ocenia funkcje ssania, wędzidełko oraz przyrosty masy ciała u noworodka lub niemowlęcia. 

   Ciągle podnosi swoje kwalifikacje oraz wzbogaca wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z tematem laktacji, karmienia oraz opieki nad noworodkiem. 

Kursy:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Anatomia twarzoczaszki noworodka
 • Opieka rozwojowa oraz postępowanie z noworodkiem i niemowlakiem na oddziałach klinicznych i po okresie hospitalizacji
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Resuscytacja oddechowo krążeniowa noworodka
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Leczenie ran
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście